வானிலை உஸ்பெகிஸ்தான் - இன்று, நாளை, ஒரு வாரம் வானிலை முன்னறிவிப்பு

வானிலை முன்அறிவிப்பு உஸ்பெகிஸ்தான்

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...