தொதொரல் தெல் ஸௌசெ (உருகுவே) வானிலை இன்று மணிநேர 7, 10 நாள் வானிலை முன்னறிவிப்பு | இலங்கை | weather.town

வானிலை முன்அறிவிப்பு தொதொரல் தெல் ஸௌசெ

-34° 39.655 S -55° 59.596 W
வானிலை இப்போது
+21 °C
07:25:14
0
100 %
3.6 m/s
S
1013 hPa
overcast clouds
100
+22 °C
+18 °C
+21 °C
+21 °C
06:47
12:51
18:55
20:19
இன்று
+22 °C
19 மார்ச்
3.36
83 %
5.36 m/s
SE
1016 hPa
light rain
100 %
+22 °C
+18 °C
+21 °C
+21 °C
06:47
12:51
18:55
20:19
நாளை
+24 °C
20 மார்ச்
0
44 %
6.34 m/s
ESE
1019 hPa
overcast clouds
100 %
+24 °C
+19 °C
+21 °C
+17 °C
06:47
12:51
18:54
20:18
செவ்வாய்க்கிழமை
+20 °C
21 மார்ச்
0
63 %
4.59 m/s
ENE
1021 hPa
overcast clouds
100 %
+20 °C
+20 °C
+21 °C
+19 °C
06:48
12:50
18:53
20:17
புதன்கிழமை
+25 °C
22 மார்ச்
2.14
60 %
4.77 m/s
NE
1018 hPa
light rain
42 %
+25 °C
+20 °C
+22 °C
+18 °C
06:49
12:50
18:51
20:15
வியாழக்கிழமை
+28 °C
23 மார்ச்
1.56
54 %
5.23 m/s
ENE
1020 hPa
light rain
36 %
+28 °C
+22 °C
+23 °C
+18 °C
06:50
12:50
18:50
20:14
வெள்ளி
+21 °C
24 மார்ச்
2.72
78 %
4.91 m/s
NE
1017 hPa
light rain
100 %
+21 °C
+19 °C
+20 °C
+20 °C
06:51
12:49
18:48
20:12
சனிக்கிழமை
+26 °C
25 மார்ச்
0
58 %
4.37 m/s
SE
1015 hPa
few clouds
14 %
+26 °C
+21 °C
+23 °C
+18 °C
06:51
12:49
18:47
20:11
ஞாயிறு
+28 °C
26 மார்ச்
0
52 %
4.91 m/s
ESE
1014 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+22 °C
+25 °C
+18 °C
06:52
12:49
18:46
20:09
திங்கள்
+26 °C
27 மார்ச்
2.37
72 %
4.5 m/s
NNE
1011 hPa
light rain
100 %
+26 °C
+26 °C
+30 °C
+19 °C
06:53
12:49
18:44
20:08
செவ்வாய்க்கிழமை
+25 °C
28 மார்ச்
35.01
83 %
6.47 m/s
NNE
1008 hPa
heavy intensity rain
100 %
+25 °C
+22 °C
+22 °C
+24 °C
06:54
12:48
18:43
20:06
புதன்கிழமை
+22 °C
29 மார்ச்
23.63
92 %
7.01 m/s
ESE
1015 hPa
moderate rain
100 %
+22 °C
+21 °C
+21 °C
+21 °C
06:54
12:48
18:41
20:05
வியாழக்கிழமை
+22 °C
30 மார்ச்
4.01
91 %
8.38 m/s
ESE
1015 hPa
light rain
99 %
+22 °C
+20 °C
+20 °C
+21 °C
06:55
12:48
18:40
20:04
வெள்ளி
+20 °C
31 மார்ச்
24.64
98 %
7.49 m/s
ESE
1010 hPa
moderate rain
100 %
+20 °C
+20 °C
+21 °C
+19 °C
06:56
12:47
18:39
20:02
சனிக்கிழமை
+17 °C
1 ஏப்ரல்
4.23
89 %
9.62 m/s
SW
1006 hPa
light rain
100 %
+17 °C
+17 °C
+18 °C
+17 °C
06:57
12:47
18:37
20:01
ஞாயிறு
+20 °C
2 ஏப்ரல்
0.29
65 %
4.57 m/s
SSW
1017 hPa
light rain
73 %
+20 °C
+16 °C
+18 °C
+17 °C
06:58
12:47
18:36
20:00
திங்கள்
+21 °C
3 ஏப்ரல்
0
56 %
3.53 m/s
ESE
1020 hPa
scattered clouds
29 %
+21 °C
+17 °C
+19 °C
+13 °C
06:58
12:46
18:35
19:58
வானிலை இப்போது
overcast clouds
+21 °C
06:47
காலை
+21 °C
12:51
தினம்
+22 °C
18:55
சாயங்காலம்
+21 °C
20:19
இரவு
+18 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 100 %

காற்றின் வேகம் 3.6 m/s

காற்றின் திசையில் South
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 100

அழுத்தம் 1013 hPa

நிலவின் கட்டபுதிய
உள்ளூர் நேரம்
-
தொதொரல் தெல் ஸௌசெ -03:00
07:03:15
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...