வானிலை முன்அறிவிப்பு ஆடம்ஸ்டவுன்

-25° 3.958 S -130° 6.088 W
வானிலை இப்போது
+23 °C
12:08:44
0
74 %
3.98 m/s
SW
1017 hPa
overcast clouds
100
+23 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
06:56
12:40
18:24
19:40
இன்று
+23 °C
15 ஏப்ரல்
0
74 %
6.51 m/s
S
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+23 °C
+24 °C
+23 °C
06:56
12:40
18:24
19:40
நாளை
+23 °C
16 ஏப்ரல்
0
72 %
5.5 m/s
S
1017 hPa
overcast clouds
100 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
06:56
12:39
18:23
19:39
சனிக்கிழமை
+23 °C
17 ஏப்ரல்
0
71 %
2.34 m/s
SE
1016 hPa
scattered clouds
35 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+22 °C
06:56
12:39
18:22
19:38
ஞாயிறு
+23 °C
18 ஏப்ரல்
0
71 %
3.5 m/s
N
1017 hPa
sky is clear
1 %
+23 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
06:57
12:39
18:21
19:38
திங்கள்
+24 °C
19 ஏப்ரல்
0
72 %
4.2 m/s
NNE
1018 hPa
sky is clear
2 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+23 °C
06:57
12:39
18:20
19:37
செவ்வாய்க்கிழமை
+24 °C
20 ஏப்ரல்
8.21
80 %
6.78 m/s
E
1020 hPa
light rain
9 %
+24 °C
+24 °C
+23 °C
+23 °C
06:58
12:38
18:19
19:36
புதன்கிழமை
+24 °C
21 ஏப்ரல்
0.86
76 %
7.78 m/s
ENE
1021 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:58
12:38
18:18
19:35
வியாழக்கிழமை
+24 °C
22 ஏப்ரல்
1.45
79 %
6.7 m/s
ENE
1019 hPa
light rain
100 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:59
12:38
18:18
19:34
வெள்ளி
+24 °C
23 ஏப்ரல்
2.52
78 %
3.14 m/s
NE
1015 hPa
light rain
99 %
+24 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
06:59
12:38
18:17
19:34
சனிக்கிழமை
+23 °C
24 ஏப்ரல்
6.41
75 %
5.88 m/s
W
1012 hPa
light rain
2 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
07:00
12:38
18:16
19:33
ஞாயிறு
+23 °C
25 ஏப்ரல்
1.67
72 %
8.58 m/s
S
1012 hPa
light rain
1 %
+23 °C
+23 °C
+23 °C
+23 °C
07:00
12:38
18:15
19:32
திங்கள்
+22 °C
26 ஏப்ரல்
1.8
70 %
9.31 m/s
S
1013 hPa
light rain
87 %
+22 °C
+21 °C
+22 °C
+22 °C
07:01
12:37
18:14
19:32
செவ்வாய்க்கிழமை
+21 °C
27 ஏப்ரல்
2.81
64 %
9.72 m/s
S
1010 hPa
light rain
27 %
+21 °C
+21 °C
+21 °C
+21 °C
07:01
12:37
18:14
19:31
புதன்கிழமை
+22 °C
28 ஏப்ரல்
0.7
63 %
8.46 m/s
S
1009 hPa
light rain
86 %
+22 °C
+22 °C
+22 °C
+21 °C
07:02
12:37
18:13
19:30
வியாழக்கிழமை
+21 °C
29 ஏப்ரல்
0
62 %
5.82 m/s
NNE
1008 hPa
overcast clouds
100 %
+21 °C
+23 °C
+22 °C
+21 °C
07:02
12:37
18:12
19:30
வெள்ளி
+25 °C
30 ஏப்ரல்
0.84
90 %
10.63 m/s
N
1002 hPa
light rain
67 %
+25 °C
+24 °C
+24 °C
+24 °C
07:03
12:37
18:11
19:29
வானிலை இப்போது
overcast clouds
+23 °C
06:56
காலை
+23 °C
12:40
தினம்
+23 °C
18:24
சாயங்காலம்
+24 °C
19:40
இரவு
+23 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 74 %

காற்றின் வேகம் 3.98 m/s

காற்றின் திசையில் Southwest
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 100

அழுத்தம் 1017 hPa

நிலவின் கட்டமுதல் காலாண்டு
உள்ளூர் நேரம்
-
ஆடம்ஸ்டவுன் -08:00
12:04:44
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...