வானிலை முன்அறிவிப்பு சொப்ர வொர்கெர்ஸ் ஸெத்த்லெமெஂத் ப்ரெ-வ்வ்௨

16° 42.599 N 145° 46.228 E
வானிலை இப்போது
+33 °C
13:37:54
0
62 %
9.26 m/s
E
1011 hPa
scattered clouds
40
+31 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:48
12:13
18:38
19:55
இன்று
+31 °C
9 மே
2.32
68 %
8.97 m/s
E
1011 hPa
light rain
63 %
+31 °C
+27 °C
+28 °C
+27 °C
05:48
12:13
18:38
19:55
நாளை
+27 °C
10 மே
2.05
75 %
9.1 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
84 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:47
12:13
18:38
19:56
செவ்வாய்க்கிழமை
+27 °C
11 மே
2.37
77 %
8.72 m/s
E
1010 hPa
light rain
77 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:47
12:13
18:39
19:56
புதன்கிழமை
+27 °C
12 மே
3.85
78 %
8.22 m/s
E
1011 hPa
light rain
17 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:46
12:13
18:39
19:57
வியாழக்கிழமை
+27 °C
13 மே
1.71
72 %
8.48 m/s
E
1011 hPa
light rain
16 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:46
12:13
18:39
19:57
வெள்ளி
+27 °C
14 மே
1.4
77 %
9.3 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
34 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:46
12:13
18:40
19:58
சனிக்கிழமை
+27 °C
15 மே
1.69
77 %
9.13 m/s
E
1010 hPa
light rain
45 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:45
12:13
18:40
19:58
ஞாயிறு
+27 °C
16 மே
3.36
77 %
9.61 m/s
ENE
1010 hPa
light rain
96 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:45
12:13
18:40
19:59
திங்கள்
+27 °C
17 மே
2.76
77 %
9.25 m/s
E
1010 hPa
light rain
92 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:45
12:13
18:41
19:59
செவ்வாய்க்கிழமை
+27 °C
18 மே
3.83
76 %
8.74 m/s
ENE
1009 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:45
12:13
18:41
20:00
புதன்கிழமை
+27 °C
19 மே
1.84
77 %
9.48 m/s
E
1009 hPa
light rain
96 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:44
12:13
18:41
20:00
வியாழக்கிழமை
+27 °C
20 மே
3.73
77 %
10.03 m/s
E
1009 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:44
12:13
18:42
20:01
வெள்ளி
+27 °C
21 மே
9.94
78 %
10.36 m/s
E
1009 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:44
12:13
18:42
20:01
சனிக்கிழமை
+27 °C
22 மே
10.7
79 %
10.72 m/s
E
1009 hPa
light rain
93 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:44
12:13
18:43
20:02
ஞாயிறு
+27 °C
23 மே
13.55
79 %
10.15 m/s
E
1009 hPa
light rain
100 %
+27 °C
+27 °C
+27 °C
+27 °C
05:43
12:13
18:43
20:02
திங்கள்
+26 °C
24 மே
15.26
81 %
9.48 m/s
ESE
1010 hPa
moderate rain
97 %
+26 °C
+26 °C
+25 °C
+27 °C
05:43
12:13
18:43
20:03
வானிலை இப்போது
scattered clouds
+33 °C
05:48
காலை
+27 °C
12:13
தினம்
+31 °C
18:38
சாயங்காலம்
+28 °C
19:55
இரவு
+27 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 62 %

காற்றின் வேகம் 9.26 m/s

காற்றின் திசையில் East
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 40

அழுத்தம் 1011 hPa

நிலவின் கட்டகடந்த காலாண்டில்
உள்ளூர் நேரம்
-
சொப்ர வொர்கெர்ஸ் ஸெத்த்லெமெஂத் ப்ரெ-வ்வ்௨ +10:00
13:05:15
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...