வானிலை முன்அறிவிப்பு வெலிந்க

15° 25.687 N 73° 58.424 E
வானிலை இப்போது
+29 °C
10:30:54
0
68 %
1.96 m/s
WNW
1010 hPa
scattered clouds
28
+28 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:23
12:23
18:24
19:35
இன்று
+28 °C
30 செப்டம்பர்
1.9
72 %
2.53 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
19 %
+28 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:23
12:23
18:24
19:35
நாளை
+29 °C
1 அக்டோபர்
0.85
66 %
2.41 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
34 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
06:23
12:23
18:23
19:34
வெள்ளி
+30 °C
2 அக்டோபர்
0.24
61 %
2.03 m/s
W
1010 hPa
light rain
83 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:24
12:23
18:22
19:33
சனிக்கிழமை
+30 °C
3 அக்டோபர்
1.09
64 %
1.08 m/s
W
1010 hPa
light rain
93 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:24
12:23
18:21
19:33
ஞாயிறு
+29 °C
4 அக்டோபர்
1.58
70 %
3.28 m/s
W
1012 hPa
light rain
54 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+24 °C
06:24
12:22
18:21
19:32
திங்கள்
+29 °C
5 அக்டோபர்
0
61 %
2.05 m/s
WNW
1011 hPa
broken clouds
62 %
+29 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
06:24
12:22
18:20
19:31
செவ்வாய்க்கிழமை
+29 °C
6 அக்டோபர்
0.48
66 %
1.78 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
95 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:24
12:22
18:19
19:31
புதன்கிழமை
+30 °C
7 அக்டோபர்
8.59
63 %
1.98 m/s
WNW
1010 hPa
moderate rain
20 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:24
12:21
18:19
19:30
வியாழக்கிழமை
+30 °C
8 அக்டோபர்
6.6
64 %
1.78 m/s
WNW
1010 hPa
moderate rain
38 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:24
12:21
18:18
19:29
வெள்ளி
+31 °C
9 அக்டோபர்
1.91
61 %
1.48 m/s
W
1010 hPa
light rain
0 %
+31 °C
+25 °C
+28 °C
+23 °C
06:24
12:21
18:17
19:29
சனிக்கிழமை
+31 °C
10 அக்டோபர்
0.96
62 %
1.9 m/s
W
1010 hPa
light rain
2 %
+31 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:25
12:21
18:16
19:28
ஞாயிறு
+30 °C
11 அக்டோபர்
6.56
66 %
2.38 m/s
WNW
1010 hPa
moderate rain
38 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:25
12:20
18:16
19:27
திங்கள்
+29 °C
12 அக்டோபர்
3.64
67 %
2.59 m/s
WNW
1010 hPa
moderate rain
18 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:25
12:20
18:15
19:27
செவ்வாய்க்கிழமை
+29 °C
13 அக்டோபர்
18.25
75 %
2.52 m/s
WNW
1009 hPa
heavy intensity rain
23 %
+29 °C
+25 °C
+26 °C
+23 °C
06:25
12:20
18:14
19:26
புதன்கிழமை
+28 °C
14 அக்டோபர்
46.27
83 %
4.32 m/s
WNW
1008 hPa
heavy intensity rain
74 %
+28 °C
+25 °C
+25 °C
+24 °C
06:25
12:20
18:14
19:25
வியாழக்கிழமை
+29 °C
15 அக்டோபர்
37.25
79 %
3.18 m/s
NW
1009 hPa
heavy intensity rain
78 %
+29 °C
+25 °C
+26 °C
+24 °C
06:25
12:19
18:13
19:25
வானிலை இப்போது
scattered clouds
+29 °C
06:23
காலை
+23 °C
12:23
தினம்
+28 °C
18:24
சாயங்காலம்
+27 °C
19:35
இரவு
+24 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 68 %

காற்றின் வேகம் 1.96 m/s

காற்றின் திசையில் West-northwest
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 28

அழுத்தம் 1010 hPa

நிலவின் கட்டமுழு
உள்ளூர் நேரம்
-
வெலிந்க +05:30
10:09:54
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...