வானிலை முன்அறிவிப்பு துர்குஂத

15° 32.977 N 74° 9.693 E
வானிலை இப்போது
+29 °C
12:14:26
0
70 %
2.6 m/s
NW
1009 hPa
scattered clouds
40
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:23
12:23
18:23
19:34
இன்று
+29 °C
30 செப்டம்பர்
1
70 %
2.26 m/s
W
1009 hPa
light rain
40 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:23
12:23
18:23
19:34
நாளை
+29 °C
1 அக்டோபர்
0.75
67 %
2.22 m/s
W
1010 hPa
light rain
92 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
06:23
12:22
18:22
19:33
வெள்ளி
+30 °C
2 அக்டோபர்
0
61 %
1.96 m/s
W
1010 hPa
broken clouds
84 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:23
12:22
18:21
19:33
சனிக்கிழமை
+29 °C
3 அக்டோபர்
0
62 %
1.66 m/s
W
1011 hPa
overcast clouds
99 %
+29 °C
+22 °C
+26 °C
+22 °C
06:23
12:22
18:21
19:32
ஞாயிறு
+29 °C
4 அக்டோபர்
0
59 %
2.19 m/s
W
1012 hPa
scattered clouds
48 %
+29 °C
+21 °C
+26 °C
+21 °C
06:23
12:21
18:20
19:31
திங்கள்
+29 °C
5 அக்டோபர்
0
55 %
2.09 m/s
W
1011 hPa
broken clouds
51 %
+29 °C
+22 °C
+26 °C
+20 °C
06:23
12:21
18:19
19:31
செவ்வாய்க்கிழமை
+30 °C
6 அக்டோபர்
0
59 %
1.82 m/s
W
1011 hPa
overcast clouds
97 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:23
12:21
18:18
19:30
புதன்கிழமை
+30 °C
7 அக்டோபர்
19.86
64 %
1.61 m/s
W
1011 hPa
heavy intensity rain
97 %
+30 °C
+24 °C
+26 °C
+24 °C
06:23
12:21
18:18
19:29
வியாழக்கிழமை
+31 °C
8 அக்டோபர்
12.2
66 %
1.41 m/s
WNW
1011 hPa
heavy intensity rain
37 %
+31 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:24
12:20
18:17
19:28
வெள்ளி
+32 °C
9 அக்டோபர்
3.02
56 %
1.12 m/s
SW
1010 hPa
moderate rain
0 %
+32 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
06:24
12:20
18:16
19:28
சனிக்கிழமை
+31 °C
10 அக்டோபர்
0.31
56 %
1.54 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
15 %
+31 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:24
12:20
18:16
19:27
ஞாயிறு
+30 °C
11 அக்டோபர்
0.42
60 %
2.11 m/s
W
1011 hPa
light rain
3 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:24
12:20
18:15
19:26
திங்கள்
+29 °C
12 அக்டோபர்
0.34
64 %
2.1 m/s
W
1010 hPa
light rain
78 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:24
12:19
18:14
19:26
செவ்வாய்க்கிழமை
+28 °C
13 அக்டோபர்
7.27
71 %
0.61 m/s
W
1010 hPa
moderate rain
97 %
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:24
12:19
18:14
19:25
புதன்கிழமை
+28 °C
14 அக்டோபர்
23.54
78 %
1.45 m/s
W
1009 hPa
heavy intensity rain
95 %
+28 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
06:25
12:19
18:13
19:25
வியாழக்கிழமை
+30 °C
15 அக்டோபர்
5.47
70 %
2.21 m/s
WNW
1008 hPa
moderate rain
97 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:25
12:19
18:12
19:24
வானிலை இப்போது
scattered clouds
+29 °C
06:23
காலை
+22 °C
12:23
தினம்
+29 °C
18:23
சாயங்காலம்
+27 °C
19:34
இரவு
+24 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 70 %

காற்றின் வேகம் 2.6 m/s

காற்றின் திசையில் Northwest
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 40

அழுத்தம் 1009 hPa

நிலவின் கட்டமுழு
உள்ளூர் நேரம்
-
துர்குஂத +05:30
12:09:26
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...