வானிலை முன்அறிவிப்பு துர்குஂத

15° 32.977 N 74° 9.693 E
வானிலை இப்போது
+29 °C
19:18:30
0
30 %
3.1 m/s
ESE
1017 hPa
few clouds
13
+29 °C
+20 °C
+29 °C
+29 °C
06:57
12:47
18:37
19:49
இன்று
+29 °C
18 பிப்ரவரி
0
38 %
3.17 m/s
WSW
1009 hPa
overcast clouds
86 %
+29 °C
+20 °C
+29 °C
+29 °C
06:57
12:47
18:37
19:49
நாளை
+35 °C
19 பிப்ரவரி
0
25 %
2.75 m/s
SW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+19 °C
06:56
12:47
18:37
19:50
வியாழக்கிழமை
+35 °C
20 பிப்ரவரி
0
26 %
1.91 m/s
SW
1012 hPa
few clouds
11 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+19 °C
06:56
12:47
18:38
19:50
வெள்ளி
+35 °C
21 பிப்ரவரி
0
20 %
2.66 m/s
SSW
1014 hPa
sky is clear
3 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+19 °C
06:55
12:47
18:38
19:50
சனிக்கிழமை
+39 °C
22 பிப்ரவரி
0
16 %
1.42 m/s
SSE
1015 hPa
sky is clear
3 %
+39 °C
+21 °C
+31 °C
+19 °C
06:54
12:46
18:38
19:50
ஞாயிறு
+36 °C
23 பிப்ரவரி
0
23 %
2.33 m/s
SW
1014 hPa
scattered clouds
50 %
+36 °C
+21 °C
+31 °C
+20 °C
06:54
12:46
18:39
19:51
திங்கள்
+34 °C
24 பிப்ரவரி
0
36 %
2.54 m/s
WSW
1013 hPa
broken clouds
81 %
+34 °C
+19 °C
+30 °C
+20 °C
06:53
12:46
18:39
19:51
செவ்வாய்க்கிழமை
+38 °C
25 பிப்ரவரி
0
12 %
0.82 m/s
W
1011 hPa
overcast clouds
100 %
+38 °C
+19 °C
+30 °C
+17 °C
06:53
12:46
18:39
19:51
புதன்கிழமை
+35 °C
26 பிப்ரவரி
0
22 %
2.57 m/s
SW
1012 hPa
broken clouds
68 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+17 °C
06:52
12:46
18:39
19:51
வியாழக்கிழமை
+35 °C
27 பிப்ரவரி
0
29 %
1.96 m/s
WSW
1011 hPa
sky is clear
3 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+18 °C
06:52
12:46
18:40
19:51
வெள்ளி
+33 °C
28 பிப்ரவரி
0
37 %
3.05 m/s
WSW
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+33 °C
+20 °C
+29 °C
+19 °C
06:51
12:45
18:40
19:52
சனிக்கிழமை
+26 °C
29 பிப்ரவரி
0
56 %
0.83 m/s
W
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+20 °C
+29 °C
+20 °C
06:50
12:45
18:40
19:52
ஞாயிறு
+35 °C
1 மார்ச்
0
23 %
2.53 m/s
W
1011 hPa
few clouds
13 %
+35 °C
+20 °C
+31 °C
+18 °C
06:50
12:45
18:40
19:52
திங்கள்
+34 °C
2 மார்ச்
0
21 %
2.97 m/s
WSW
1011 hPa
overcast clouds
92 %
+34 °C
+19 °C
+29 °C
+18 °C
06:49
12:45
18:41
19:52
செவ்வாய்க்கிழமை
+34 °C
3 மார்ச்
0
24 %
1.95 m/s
W
1011 hPa
sky is clear
5 %
+34 °C
+20 °C
+28 °C
+17 °C
06:49
12:45
18:41
19:52
புதன்கிழமை
+34 °C
4 மார்ச்
0
32 %
2.47 m/s
WNW
1011 hPa
few clouds
23 %
+34 °C
+20 °C
+29 °C
+18 °C
06:48
12:44
18:41
19:52
வானிலை இப்போது
few clouds
+29 °C
06:57
காலை
+29 °C
12:47
தினம்
+29 °C
18:37
சாயங்காலம்
+29 °C
19:49
இரவு
+20 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 30 %

காற்றின் வேகம் 3.1 m/s

காற்றின் திசையில் East-southeast
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 13

அழுத்தம் 1017 hPa

நிலவின் கட்டகடந்த காலாண்டில்
உள்ளூர் நேரம்
-
துர்குஂத +05:30
19:02:31
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...