வானிலை முன்அறிவிப்பு திசொலி

15° 35.591 N 73° 56.743 E
வானிலை இப்போது
+30 °C
11:43:39
0
64 %
2.49 m/s
WNW
1009 hPa
clear sky
6
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:23
12:24
18:24
19:35
இன்று
+30 °C
30 செப்டம்பர்
0.94
64 %
2.49 m/s
WNW
1009 hPa
light rain
6 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:23
12:24
18:24
19:35
நாளை
+29 °C
1 அக்டோபர்
1.18
68 %
2.34 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
84 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
06:24
12:23
18:23
19:34
வெள்ளி
+29 °C
2 அக்டோபர்
0
63 %
2.14 m/s
WNW
1010 hPa
broken clouds
73 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
06:24
12:23
18:22
19:34
சனிக்கிழமை
+29 °C
3 அக்டோபர்
0
63 %
1.75 m/s
W
1011 hPa
overcast clouds
98 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:24
12:23
18:22
19:33
ஞாயிறு
+29 °C
4 அக்டோபர்
0
59 %
2.03 m/s
W
1012 hPa
scattered clouds
30 %
+29 °C
+22 °C
+27 °C
+22 °C
06:24
12:22
18:21
19:32
திங்கள்
+29 °C
5 அக்டோபர்
0
57 %
2.14 m/s
WNW
1011 hPa
broken clouds
55 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+21 °C
06:24
12:22
18:20
19:31
செவ்வாய்க்கிழமை
+30 °C
6 அக்டோபர்
0
60 %
2.17 m/s
WNW
1011 hPa
overcast clouds
93 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:24
12:22
18:19
19:31
புதன்கிழமை
+30 °C
7 அக்டோபர்
18.91
64 %
2.5 m/s
WNW
1011 hPa
heavy intensity rain
90 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:24
12:21
18:19
19:30
வியாழக்கிழமை
+30 °C
8 அக்டோபர்
10.62
68 %
1.89 m/s
WNW
1011 hPa
moderate rain
37 %
+30 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:24
12:21
18:18
19:29
வெள்ளி
+32 °C
9 அக்டோபர்
1.18
59 %
1.33 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
0 %
+32 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:25
12:21
18:17
19:29
சனிக்கிழமை
+31 °C
10 அக்டோபர்
0
58 %
1.62 m/s
SW
1010 hPa
few clouds
12 %
+31 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:25
12:21
18:17
19:28
ஞாயிறு
+30 °C
11 அக்டோபர்
0
61 %
2.21 m/s
W
1011 hPa
sky is clear
0 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:25
12:20
18:16
19:27
திங்கள்
+29 °C
12 அக்டோபர்
0.12
64 %
2.38 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
70 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:25
12:20
18:15
19:27
செவ்வாய்க்கிழமை
+29 °C
13 அக்டோபர்
9.12
71 %
0.87 m/s
WNW
1010 hPa
moderate rain
97 %
+29 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:25
12:20
18:14
19:26
புதன்கிழமை
+29 °C
14 அக்டோபர்
19.05
74 %
1.69 m/s
WNW
1009 hPa
heavy intensity rain
97 %
+29 °C
+24 °C
+25 °C
+24 °C
06:25
12:20
18:14
19:25
வியாழக்கிழமை
+30 °C
15 அக்டோபர்
6.57
71 %
3.05 m/s
NW
1008 hPa
moderate rain
92 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:26
12:19
18:13
19:25
வானிலை இப்போது
clear sky
+30 °C
06:23
காலை
+23 °C
12:24
தினம்
+30 °C
18:24
சாயங்காலம்
+28 °C
19:35
இரவு
+24 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 64 %

காற்றின் வேகம் 2.49 m/s

காற்றின் திசையில் West-northwest
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 6

அழுத்தம் 1009 hPa

நிலவின் கட்டமுழு
உள்ளூர் நேரம்
-
திசொலி +05:30
11:09:39
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...