வானிலை முன்அறிவிப்பு சுஂதைம்

15° 27.614 N 73° 58.874 E
வானிலை இப்போது
+29 °C
12:18:06
0
70 %
2.6 m/s
NW
1009 hPa
scattered clouds
40
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:23
12:23
18:24
19:35
இன்று
+29 °C
30 செப்டம்பர்
0.96
70 %
2.52 m/s
WNW
1009 hPa
light rain
40 %
+29 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:23
12:23
18:24
19:35
நாளை
+29 °C
1 அக்டோபர்
1
69 %
2.26 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
94 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+23 °C
06:23
12:23
18:23
19:34
வெள்ளி
+29 °C
2 அக்டோபர்
0
65 %
2.01 m/s
WNW
1010 hPa
broken clouds
84 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:23
12:23
18:22
19:33
சனிக்கிழமை
+29 °C
3 அக்டோபர்
0
64 %
1.62 m/s
W
1011 hPa
overcast clouds
94 %
+29 °C
+23 °C
+26 °C
+22 °C
06:24
12:23
18:21
19:33
ஞாயிறு
+29 °C
4 அக்டோபர்
0
60 %
2.04 m/s
W
1012 hPa
scattered clouds
36 %
+29 °C
+22 °C
+26 °C
+21 °C
06:24
12:22
18:21
19:32
திங்கள்
+29 °C
5 அக்டோபர்
0
57 %
2.13 m/s
WNW
1011 hPa
broken clouds
53 %
+29 °C
+22 °C
+26 °C
+20 °C
06:24
12:22
18:20
19:31
செவ்வாய்க்கிழமை
+29 °C
6 அக்டோபர்
0
62 %
2.03 m/s
NW
1011 hPa
overcast clouds
93 %
+29 °C
+23 °C
+26 °C
+21 °C
06:24
12:22
18:19
19:31
புதன்கிழமை
+30 °C
7 அக்டோபர்
17.25
65 %
2.36 m/s
WNW
1011 hPa
heavy intensity rain
96 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+24 °C
06:24
12:21
18:19
19:30
வியாழக்கிழமை
+30 °C
8 அக்டோபர்
12.39
67 %
2.05 m/s
NW
1011 hPa
heavy intensity rain
41 %
+30 °C
+24 °C
+27 °C
+23 °C
06:24
12:21
18:18
19:29
வெள்ளி
+31 °C
9 அக்டோபர்
1.36
61 %
1.38 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
0 %
+31 °C
+23 °C
+28 °C
+23 °C
06:24
12:21
18:17
19:29
சனிக்கிழமை
+31 °C
10 அக்டோபர்
0
58 %
1.48 m/s
WSW
1010 hPa
few clouds
14 %
+31 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:25
12:20
18:16
19:28
ஞாயிறு
+30 °C
11 அக்டோபர்
0
61 %
2.14 m/s
WNW
1011 hPa
sky is clear
2 %
+30 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:25
12:20
18:16
19:27
திங்கள்
+29 °C
12 அக்டோபர்
0
66 %
2.29 m/s
WNW
1010 hPa
broken clouds
75 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:25
12:20
18:15
19:27
செவ்வாய்க்கிழமை
+29 °C
13 அக்டோபர்
7.6
71 %
0.78 m/s
NW
1010 hPa
moderate rain
89 %
+29 °C
+24 °C
+26 °C
+22 °C
06:25
12:20
18:14
19:26
புதன்கிழமை
+28 °C
14 அக்டோபர்
22.59
78 %
2.1 m/s
W
1009 hPa
heavy intensity rain
90 %
+28 °C
+24 °C
+25 °C
+23 °C
06:25
12:20
18:14
19:25
வியாழக்கிழமை
+29 °C
15 அக்டோபர்
9.54
75 %
2.86 m/s
NW
1008 hPa
moderate rain
96 %
+29 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:25
12:19
18:13
19:25
வானிலை இப்போது
scattered clouds
+29 °C
06:23
காலை
+22 °C
12:23
தினம்
+29 °C
18:24
சாயங்காலம்
+27 °C
19:35
இரவு
+24 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 70 %

காற்றின் வேகம் 2.6 m/s

காற்றின் திசையில் Northwest
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 40

அழுத்தம் 1009 hPa

நிலவின் கட்டமுழு
உள்ளூர் நேரம்
-
சுஂதைம் +05:30
12:09:06
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...