வானிலை முன்அறிவிப்பு சபொர

15° 36.204 N 73° 44.398 E
வானிலை இப்போது
+30 °C
12:24:42
0
62 %
4.6 m/s
NW
1008 hPa
few clouds
20
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:24
12:24
18:25
19:36
இன்று
+30 °C
30 செப்டம்பர்
1.23
62 %
2.5 m/s
W
1008 hPa
light rain
20 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:24
12:24
18:25
19:36
நாளை
+28 °C
1 அக்டோபர்
1.11
73 %
2.36 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
89 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
06:24
12:24
18:24
19:35
வெள்ளி
+28 °C
2 அக்டோபர்
0.14
70 %
2.32 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
70 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:24
12:24
18:23
19:34
சனிக்கிழமை
+28 °C
3 அக்டோபர்
0
68 %
1.78 m/s
WSW
1011 hPa
overcast clouds
95 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
06:25
12:23
18:22
19:34
ஞாயிறு
+28 °C
4 அக்டோபர்
0
64 %
1.8 m/s
W
1012 hPa
few clouds
11 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
06:25
12:23
18:22
19:33
திங்கள்
+27 °C
5 அக்டோபர்
0.19
62 %
1.7 m/s
WNW
1011 hPa
light rain
50 %
+27 °C
+24 °C
+26 °C
+22 °C
06:25
12:23
18:21
19:32
செவ்வாய்க்கிழமை
+28 °C
6 அக்டோபர்
0
66 %
2.72 m/s
WNW
1011 hPa
overcast clouds
92 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+23 °C
06:25
12:23
18:20
19:31
புதன்கிழமை
+29 °C
7 அக்டோபர்
6.24
69 %
3.92 m/s
WNW
1011 hPa
moderate rain
90 %
+29 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:25
12:22
18:19
19:31
வியாழக்கிழமை
+30 °C
8 அக்டோபர்
7.22
68 %
3.97 m/s
NW
1011 hPa
moderate rain
24 %
+30 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:25
12:22
18:19
19:30
வெள்ளி
+30 °C
9 அக்டோபர்
0.15
65 %
1.61 m/s
W
1010 hPa
light rain
0 %
+30 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:25
12:22
18:18
19:29
சனிக்கிழமை
+29 °C
10 அக்டோபர்
0
66 %
2.27 m/s
SW
1010 hPa
sky is clear
8 %
+29 °C
+25 °C
+28 °C
+24 °C
06:26
12:21
18:17
19:29
ஞாயிறு
+29 °C
11 அக்டோபர்
0
67 %
2.34 m/s
W
1011 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:26
12:21
18:17
19:28
திங்கள்
+28 °C
12 அக்டோபர்
0
70 %
2.15 m/s
WNW
1010 hPa
broken clouds
69 %
+28 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:26
12:21
18:16
19:28
செவ்வாய்க்கிழமை
+28 °C
13 அக்டோபர்
9.06
72 %
1.98 m/s
W
1010 hPa
moderate rain
95 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
06:26
12:21
18:15
19:27
புதன்கிழமை
+28 °C
14 அக்டோபர்
15.08
74 %
2.02 m/s
WNW
1009 hPa
heavy intensity rain
99 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:26
12:20
18:15
19:26
வியாழக்கிழமை
+29 °C
15 அக்டோபர்
5.42
77 %
4.89 m/s
NW
1008 hPa
moderate rain
81 %
+29 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:26
12:20
18:14
19:26
வானிலை இப்போது
few clouds
+30 °C
06:24
காலை
+24 °C
12:24
தினம்
+30 °C
18:25
சாயங்காலம்
+28 °C
19:36
இரவு
+26 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 62 %

காற்றின் வேகம் 4.6 m/s

காற்றின் திசையில் Northwest
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 20

அழுத்தம் 1008 hPa

நிலவின் கட்டமுழு
உள்ளூர் நேரம்
-
சபொர +05:30
12:09:43
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...