வானிலை முன்அறிவிப்பு சபொ

15° 32.637 N 73° 54.517 E
வானிலை இப்போது
+31 °C
18:57:32
0
45 %
4.1 m/s
WSW
1010 hPa
few clouds
20
+31 °C
+22 °C
+31 °C
+31 °C
06:58
12:48
18:38
19:50
இன்று
+31 °C
18 பிப்ரவரி
0
38 %
3.17 m/s
WSW
1009 hPa
overcast clouds
86 %
+31 °C
+22 °C
+31 °C
+31 °C
06:58
12:48
18:38
19:50
நாளை
+35 °C
19 பிப்ரவரி
0
25 %
2.75 m/s
SW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+19 °C
06:57
12:48
18:38
19:51
வியாழக்கிழமை
+35 °C
20 பிப்ரவரி
0
26 %
1.91 m/s
SW
1012 hPa
few clouds
11 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+19 °C
06:57
12:48
18:39
19:51
வெள்ளி
+35 °C
21 பிப்ரவரி
0
20 %
2.66 m/s
SSW
1014 hPa
sky is clear
3 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+19 °C
06:56
12:48
18:39
19:51
சனிக்கிழமை
+39 °C
22 பிப்ரவரி
0
16 %
1.42 m/s
SSE
1015 hPa
sky is clear
3 %
+39 °C
+21 °C
+31 °C
+19 °C
06:55
12:47
18:39
19:51
ஞாயிறு
+36 °C
23 பிப்ரவரி
0
23 %
2.33 m/s
SW
1014 hPa
scattered clouds
50 %
+36 °C
+21 °C
+31 °C
+20 °C
06:55
12:47
18:40
19:52
திங்கள்
+34 °C
24 பிப்ரவரி
0
36 %
2.54 m/s
WSW
1013 hPa
broken clouds
81 %
+34 °C
+19 °C
+30 °C
+20 °C
06:54
12:47
18:40
19:52
செவ்வாய்க்கிழமை
+38 °C
25 பிப்ரவரி
0
12 %
0.82 m/s
W
1011 hPa
overcast clouds
100 %
+38 °C
+19 °C
+30 °C
+17 °C
06:54
12:47
18:40
19:52
புதன்கிழமை
+35 °C
26 பிப்ரவரி
0
22 %
2.57 m/s
SW
1012 hPa
broken clouds
68 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+17 °C
06:53
12:47
18:40
19:52
வியாழக்கிழமை
+35 °C
27 பிப்ரவரி
0
29 %
1.96 m/s
WSW
1011 hPa
sky is clear
3 %
+35 °C
+20 °C
+30 °C
+18 °C
06:53
12:47
18:41
19:52
வெள்ளி
+33 °C
28 பிப்ரவரி
0
37 %
3.05 m/s
WSW
1012 hPa
overcast clouds
100 %
+33 °C
+20 °C
+29 °C
+19 °C
06:52
12:47
18:41
19:53
சனிக்கிழமை
+26 °C
29 பிப்ரவரி
0
56 %
0.83 m/s
W
1014 hPa
overcast clouds
100 %
+26 °C
+20 °C
+29 °C
+20 °C
06:51
12:46
18:41
19:53
ஞாயிறு
+35 °C
1 மார்ச்
0
23 %
2.53 m/s
W
1011 hPa
few clouds
13 %
+35 °C
+20 °C
+31 °C
+18 °C
06:51
12:46
18:41
19:53
திங்கள்
+34 °C
2 மார்ச்
0
21 %
2.97 m/s
WSW
1011 hPa
overcast clouds
92 %
+34 °C
+19 °C
+29 °C
+18 °C
06:50
12:46
18:42
19:53
செவ்வாய்க்கிழமை
+34 °C
3 மார்ச்
0
24 %
1.95 m/s
W
1011 hPa
sky is clear
5 %
+34 °C
+20 °C
+28 °C
+17 °C
06:50
12:46
18:42
19:53
புதன்கிழமை
+34 °C
4 மார்ச்
0
32 %
2.47 m/s
WNW
1011 hPa
few clouds
23 %
+34 °C
+20 °C
+29 °C
+18 °C
06:49
12:46
18:42
19:53
வானிலை இப்போது
few clouds
+31 °C
06:58
காலை
+31 °C
12:48
தினம்
+31 °C
18:38
சாயங்காலம்
+31 °C
19:50
இரவு
+22 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 45 %

காற்றின் வேகம் 4.1 m/s

காற்றின் திசையில் West-southwest
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 20

அழுத்தம் 1010 hPa

நிலவின் கட்டகடந்த காலாண்டில்
உள்ளூர் நேரம்
-
சபொ +05:30
18:02:32
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...