வானிலை முன்அறிவிப்பு அகொஂத

15° 3.083 N 73° 59.061 E
வானிலை இப்போது
+31 °C
18:56:31
0
45 %
4.1 m/s
WSW
1010 hPa
few clouds
20
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+31 °C
06:57
12:48
18:38
19:50
இன்று
+31 °C
18 பிப்ரவரி
0
57 %
2.11 m/s
SSW
1009 hPa
overcast clouds
85 %
+31 °C
+26 °C
+31 °C
+31 °C
06:57
12:48
18:38
19:50
நாளை
+29 °C
19 பிப்ரவரி
0
47 %
3.62 m/s
SSW
1013 hPa
sky is clear
0 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:56
12:47
18:39
19:51
வியாழக்கிழமை
+28 °C
20 பிப்ரவரி
0
54 %
2.84 m/s
SW
1012 hPa
sky is clear
8 %
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:56
12:47
18:39
19:51
வெள்ளி
+28 °C
21 பிப்ரவரி
0
41 %
3.16 m/s
SSW
1014 hPa
few clouds
22 %
+28 °C
+23 °C
+28 °C
+23 °C
06:55
12:47
18:39
19:51
சனிக்கிழமை
+29 °C
22 பிப்ரவரி
0
38 %
3.31 m/s
SW
1014 hPa
few clouds
13 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:55
12:47
18:39
19:51
ஞாயிறு
+29 °C
23 பிப்ரவரி
0
41 %
3.39 m/s
SSW
1014 hPa
few clouds
14 %
+29 °C
+24 °C
+28 °C
+24 °C
06:54
12:47
18:40
19:51
திங்கள்
+28 °C
24 பிப்ரவரி
0
62 %
2.48 m/s
SW
1013 hPa
overcast clouds
98 %
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+23 °C
06:54
12:47
18:40
19:52
செவ்வாய்க்கிழமை
+29 °C
25 பிப்ரவரி
0
48 %
4.36 m/s
S
1011 hPa
overcast clouds
100 %
+29 °C
+23 °C
+27 °C
+22 °C
06:53
12:47
18:40
19:52
புதன்கிழமை
+28 °C
26 பிப்ரவரி
0
62 %
5.82 m/s
S
1012 hPa
broken clouds
55 %
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+22 °C
06:53
12:47
18:40
19:52
வியாழக்கிழமை
+28 °C
27 பிப்ரவரி
0
57 %
3.18 m/s
WSW
1011 hPa
sky is clear
0 %
+28 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:52
12:46
18:41
19:52
வெள்ளி
+27 °C
28 பிப்ரவரி
0
65 %
3.08 m/s
SSW
1012 hPa
broken clouds
80 %
+27 °C
+24 °C
+28 °C
+22 °C
06:51
12:46
18:41
19:52
சனிக்கிழமை
+28 °C
29 பிப்ரவரி
0
57 %
2.98 m/s
WSW
1014 hPa
overcast clouds
99 %
+28 °C
+23 °C
+28 °C
+22 °C
06:51
12:46
18:41
19:53
ஞாயிறு
+28 °C
1 மார்ச்
0
52 %
2.87 m/s
W
1011 hPa
scattered clouds
26 %
+28 °C
+24 °C
+28 °C
+22 °C
06:50
12:46
18:41
19:53
திங்கள்
+27 °C
2 மார்ச்
0
54 %
2.87 m/s
WSW
1011 hPa
broken clouds
79 %
+27 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:50
12:46
18:42
19:53
செவ்வாய்க்கிழமை
+27 °C
3 மார்ச்
0
58 %
5.15 m/s
WNW
1012 hPa
sky is clear
2 %
+27 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:49
12:45
18:42
19:53
புதன்கிழமை
+27 °C
4 மார்ச்
0
62 %
4.88 m/s
WNW
1011 hPa
few clouds
21 %
+27 °C
+24 °C
+27 °C
+22 °C
06:48
12:45
18:42
19:53
வானிலை இப்போது
few clouds
+31 °C
06:57
காலை
+31 °C
12:48
தினம்
+31 °C
18:38
சாயங்காலம்
+31 °C
19:50
இரவு
+26 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 45 %

காற்றின் வேகம் 4.1 m/s

காற்றின் திசையில் West-southwest
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 20

அழுத்தம் 1010 hPa

நிலவின் கட்டகடந்த காலாண்டில்
உள்ளூர் நேரம்
-
அகொஂத +05:30
18:02:32
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...