வானிலை முன்அறிவிப்பு அகொஂத

15° 3.083 N 73° 59.061 E
வானிலை இப்போது
+28 °C
10:22:57
0
72 %
1.49 m/s
WNW
1010 hPa
few clouds
11
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+24 °C
06:23
12:23
18:24
19:35
இன்று
+27 °C
30 செப்டம்பர்
4.19
75 %
2.85 m/s
W
1010 hPa
moderate rain
13 %
+27 °C
+26 °C
+27 °C
+24 °C
06:23
12:23
18:24
19:35
நாளை
+28 °C
1 அக்டோபர்
0.86
73 %
2.23 m/s
W
1010 hPa
light rain
56 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
06:23
12:23
18:23
19:34
வெள்ளி
+28 °C
2 அக்டோபர்
0.28
65 %
1.96 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
90 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+24 °C
06:23
12:23
18:22
19:33
சனிக்கிழமை
+28 °C
3 அக்டோபர்
2.33
70 %
1.58 m/s
SW
1010 hPa
light rain
92 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+24 °C
06:23
12:23
18:22
19:33
ஞாயிறு
+28 °C
4 அக்டோபர்
1.52
71 %
3.62 m/s
W
1012 hPa
light rain
76 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+25 °C
06:24
12:22
18:21
19:32
திங்கள்
+28 °C
5 அக்டோபர்
0
65 %
2.02 m/s
W
1011 hPa
broken clouds
59 %
+28 °C
+24 °C
+26 °C
+23 °C
06:24
12:22
18:20
19:31
செவ்வாய்க்கிழமை
+27 °C
6 அக்டோபர்
0.75
72 %
2.25 m/s
SW
1010 hPa
light rain
74 %
+27 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:24
12:22
18:19
19:31
புதன்கிழமை
+28 °C
7 அக்டோபர்
1.23
65 %
2.6 m/s
WNW
1010 hPa
light rain
21 %
+28 °C
+25 °C
+27 °C
+24 °C
06:24
12:21
18:19
19:30
வியாழக்கிழமை
+29 °C
8 அக்டோபர்
12
71 %
1.12 m/s
WSW
1010 hPa
moderate rain
38 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:24
12:21
18:18
19:29
வெள்ளி
+29 °C
9 அக்டோபர்
1.82
69 %
1.93 m/s
WSW
1010 hPa
light rain
0 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+24 °C
06:24
12:21
18:17
19:29
சனிக்கிழமை
+29 °C
10 அக்டோபர்
4.37
69 %
2.98 m/s
W
1010 hPa
moderate rain
2 %
+29 °C
+26 °C
+28 °C
+25 °C
06:24
12:20
18:17
19:28
ஞாயிறு
+28 °C
11 அக்டோபர்
5.11
73 %
3.53 m/s
WNW
1010 hPa
moderate rain
54 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:24
12:20
18:16
19:27
திங்கள்
+28 °C
12 அக்டோபர்
2.24
72 %
2.56 m/s
W
1010 hPa
light rain
28 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+24 °C
06:25
12:20
18:15
19:27
செவ்வாய்க்கிழமை
+28 °C
13 அக்டோபர்
17.66
78 %
2.77 m/s
W
1009 hPa
heavy intensity rain
14 %
+28 °C
+26 °C
+27 °C
+25 °C
06:25
12:20
18:15
19:26
புதன்கிழமை
+27 °C
14 அக்டோபர்
53.47
86 %
5.4 m/s
NW
1008 hPa
very heavy rain
94 %
+27 °C
+25 °C
+25 °C
+25 °C
06:25
12:20
18:14
19:25
வியாழக்கிழமை
+28 °C
15 அக்டோபர்
28.65
82 %
4.32 m/s
NW
1009 hPa
heavy intensity rain
32 %
+28 °C
+26 °C
+26 °C
+26 °C
06:25
12:19
18:13
19:25
வானிலை இப்போது
few clouds
+28 °C
06:23
காலை
+24 °C
12:23
தினம்
+27 °C
18:24
சாயங்காலம்
+27 °C
19:35
இரவு
+26 °C
வெப்பநிலை அளவு 0

ஈரப்பதம் 72 %

காற்றின் வேகம் 1.49 m/s

காற்றின் திசையில் West-northwest
மேகமூட்டம் மற்றும் மழை 11

அழுத்தம் 1010 hPa

நிலவின் கட்டமுழு
உள்ளூர் நேரம்
-
அகொஂத +05:30
10:09:57
தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...