வானிலை முன்அறிவிப்பு இந்தோனேஷியா

தரவு வானிலை நிலைகளை ஏற்றுகிறது...